head-top-bg

उत्पादनहरू

  • Daminozide (B9)

    Daminozide (B9)

    Daminozide एक प्रकारको सक्सीनिक एसिड प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर हो स्थिर स्थिरताको साथ। क्षारले ड्यामिनोजाइडको प्रभावकारितालाई असर गर्ने छ, त्यसैले यो अन्य एजेन्टिया (तामाको तयारी, तेल तयारी) वा कीटनाशकसँग मिसिन उपयुक्त छैन।