head-top-bg

उत्पादनहरू

  • Ethephon

    Ethephon

    ईथेफोन उच्च गुणस्तरको र दक्ष बोटबिरुवा वृद्धि नियामक हो, पानीमा घुलनशील, इथेनॉल, मेथेनल, एसीटोन, इत्यादि।