head-top-bg

उत्पादनहरू

  • Piperonyl Butoxide

    Piperonyl Butoxide

    पाइपरोनिल बुटोअक्साइड एक धेरै प्रख्यात कीटनाशक सिनर्जिस्ट हो, कीटनाशक कीटनाशक प्रभाव सुधार गर्न दशौं पटक प्रयोगको समय पनि बढाउन सक्छ, कीटनाशक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढाउन सक्छ। पाइपरोनिल बुटाइल ईथर कृषि, घरेलु स्वास्थ्य र गोदाम कीटनाशकमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, संयुक्त राष्ट्र संघको अद्वितीय स्वास्थ्य संगठन हो जुन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सिनर्जिस्टिक कीटनाशकमा खाद्य स्वास्थ्य (खाद्य उत्पादन) को लागि अनुमोदित छ।